Ny generation af læsere til ARX

Den nye læser hedder Pando™ Secure, og den indeholder en lang række nye, unikke og fleksible muligheder inden for læsere til adgangskontrolsystemer. Samtidig er læseren også arkitekternes foretrukne, i og med læseren naturligt kan tilpasses bygningens design.

Grunden til læseren nemt kan tilpasses bygningens design er, at der er fuld valgfrihed af farven på læsernes kabinet. Den leveres som standard med sort cover, men kan leveres i hvilken som helst RAL farve.

Flere medieteknologier på samme tid
Pando™ Secure læseren kan håndtere flere medieteknologier på samme tid i samme system. Det giver kunden helt unikke muligheder og høj fleksibilitet:

• F.eks. ved ønske om skift til nyt sikkerhedsniveau i den anvendte medieteknologi, idet man ikke er tvunget til at udskifte samtlige læsere i systemet.

• Eller i situationen, hvor kunden har medarbejdere på flere adresser og man der anvender en anden medieteknologi end på den aktuelle. Her er det således muligt at benytte to af hinanden uafhængige medier og medieteknologier på denne læser.

Pando™ Secure læseren understøtter følgende i 13,56 MHz: MIFARE Classic, MIFARE Plus (Niv. 1 & 3), MIFARE DESfire (EV1), iCLASS og SEOS. Læseren er også klar til andre og kommende medieteknologier.