Intelligente nøgler reducerer omkostninger og utryghed

Mistede nøgler i hjemmeplejen koster hvert år kommunerne millioner af kroner. En investering i et intelligent låsesystem fjerner en gang for alle omkostningerne til omkodning af låsecylindre og øger samtidig trygheden for hjemmehjælpen og beboerne.

Primo 2011 måtte Hillerød kommune omkode 622 låsecylindrene i de nøglebokse, hvor hjemmeplejen opbevarer nøgler til beboernes boliger. Man frygtede at en bortkommet nøgle var årsag til en række tyverier hos ældre borgere i kommunen, der får hjemmehjælp. Kommunen kunne have sparet udgifterne til omkodning af de mange låsecylindre, hvis den havde investeret i et elektronisk låsesystem som CLIQ fra Ruko. Løsningen er nemlig baseret på elektronisk omkodning, som betyder at en tabt nøgle kan spærres og omkodes på få øjeblikke.

Sikkert og enkelt
Fredensborg Kommune er blandt de kommuner, der har valgt CLIQ-systemet til hjemmeplejen. ”Systemet har lettet nøgleadministrationen, og arbejdsgangene er blevet enkle og sikre. Hver hjemmehjælper har i dag sin egen personlige nøgle, som kan anvendes til samtlige cylindre i det enkelte hjemmeplejedistrikt, og det betyder, at vi ikke længere skal køre frem og tilbage med nøgler. Samtidigt er det muligt at spærre og omkode en enkelt bortkommet nøgle, uden at det påvirker de andres personlige nøgler. Det er både sikkert og simpelt,” fortæller projektleder i Fredensborg Kommune Merete Becker.

Øget tryghed for personale og beboere
De patenterede nøgler i CLIQ systemet har samme mekaniske kodning, hvilket betyder at samtlige hjemmehjælpere i Fredensborg Kommunes hjemmepleje har ens nøgler. Men i hvert nøglehoved er der programmeret en unik elektronisk kode, som betyder at nøglen kun fungerer, hvis både mekanisk og elektronisk kodning passer til låsen. En bortkommet nøgle kan dermed hurtigt spærres elektronisk, og det reducerer både omkostninger og utryghed.
 
I Fredensborg Kommune regner man med, at investeringen i CLIQ-systemet er tjent ind i løbet af 6-7 år, fordi systemet reducerer omkostninger til omkodning og forenkler arbejdsgange. Men den bedre sikkerhed har ifølge Merete Becker været det primære:

”De borgere, der får hjemmehjælp kan føle sig mere trygge, fordi en bortkommet nøgle kan tages ud af drift, før nogen kan nå at misbruge den. Samtidig er det heller ikke længere muligt at se, hvor der bor en plejekrævende borger, fordi nøgleboksene er væk. Systemet giver også øget tryghed for hjemmehjælperne, fordi nøglen efterlader sig et elektronisk spor i en log når den anvendes. På den måde kan vi hurtigt udelukke hjemmehjælperne, hvis en borger har haft ubudne gæster, og der ikke er synlige tegn på indbrud. Samtidig er nøglerne personlige for de ansatte, og det betyder, at vi mister færre nøgler.”
 
Kommunen har indtil videre udskiftet omkring 670 nøglecylindre til CLIQ, og selvom softwaredelen har krævet lidt ekstra administration, har udskiftningen frigjort ressourcer til flere ”varme hænder” i hjemmeplejen.

CLIQ er for alle kommuner
De nye CLIQ cylindre i Fredensborgs hjemmeplejedistrikter er monteret af G4S Security Services, som også har leveret en lignende løsning til hjemmeplejen i Aalborg Kommune. Ifølge projektleder Leon Flint fra G4S Security Services er CLIQ-systemet fra Ruko ikke kun en ideel løsning til hjemmeplejen:

”CLIQ-systemet er en sikker og fleksibel løsning til de fleste kommunale institutioner og forvaltninger, hvor mange personer skal have adgang. Med CLIQ kan man hurtigt spærre bortkomne nøgler, og ved at gøre den elektroniske kodning forskellig, kan systemet også bruges som adgangskontrol, hvis man ønsker at begrænse adgangen til udvalgte områder. Samtidig er nøglen personlig, så man via den elektroniske log kan se, hvem der har været i bygningen,” forklarer Leon Flindt.

Der skal hverken trækkes ledninger eller kabler eller bores huller til det batteridrevne låsesystem, mens omkodning, nøglespærringer og anden systemadministration kan foretages af den låseansvarlige i bygningen.

Yderligere oplysninger:
Produktgruppechef Jens Møller, Ruko, telefon 44 54 44 54.