Bæredygtighed på tværs af værdikæden

ASSA ABLOY forbedrer værdikædens effektivitet gennem reduktion af produktionsomkostninger inden for områder som; optimering af produktkomponenter og reduktion af affald på alle stadier af produktets livscyklus.

Innovation

Nye produkter vurderes ud fra et livscyklusperspektiv. Mange nyudviklede produkter sparer energi som følge af forbedret isolering og intelligent styring af forskellige døråbninger.

Sourcing

Koncernens leverandører på risikoområder vurderes ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Leverandører, der ikke overholder koncernens krav, anmodes om at foretage forbedringer og vil ellers blive udfaset.

Produktion

Fremstillingen af ​​koncernens produkter skal udføres sikkert og med minimal miljøpåvirkning. Farlige processer bliver gradvist udfaset og erstattet af miljøvenlige alternativer.

ISO14001

Alle produktionssteder med en betydelig miljøpåvirkning er certificeret til ISO14001.

Markedstilstedeværelse

ASSA ABLOY overholder de love og regler for forretningsetik i de lande, de opererer, og kræver, at alle partnere handler på samme måde.

Kunder

ASSA ABLOYs ambition er at levere produkter af høj kvalitet, der opfylder kundernes behov, har lang levetid og er fremstillet med minimalt ressourceforbrug og miljøpåvirkning i løbet af deres livscyklus.

For mere information om ASSA ABLOY koncernen, besøg venligst http://www.assaabloy.com/en/com/sustainability/sustainability-governance/.