Miljø-produktdeklarationer og grønne bygninger

Siden 2008 har ASSA ABLOY ledt vejen mod en mere transparent og bæredygtig global industri med deltagelse i EPD-programmet.

En miljø-produktdeklaration er en komplet kortlægning af et miljømæssigt fodaftryk baseret på en detaljeret LCA (Lifecycle Assessment), der er uafhængigt verificeret af en akkrediteret tredjepart.
En EPD garanterer ikke, at et produkt er energieffektivt eller bæredygtigt, men giver brugeren mulighed for at træffe et informeret valg, når der skal vælges én løsning over en anden.

Fakta om EPD

ASSA ABLOY har mere end 250 miljødeklarationer over hele koncernen

 

Miljøproduktdeklarationer er baseret på de internationalt anerkendte standarder; ISO14025 og EN15804

Produktspecifikke EPD'er er dobbelt så værdiskabende som generiske industrielle EPD'er

Nøglefordele ved EPD-certificerede produkter

Kan bidrage med kreditter til grønne byggecertificeringer såsom BREEAM® eller LEED®

Tillader kunderne at træffe velinformerede beslutninger ved at informere om præcis, hvad der er i produkterne

Kan bidrage til at reducere en bygnings miljømæssige påvirkning