Miljøbevidsthed

/global/scaled/5195x2258x0x180x1000x435/Other-Ruko_dk-Om_Ruko-Miljoe-miljo.jpg

Siden Ruko fik sin første miljøgodkendelse i 1996, har vi arbejdet målrettet med miljøforbedringer. Dette arbejde har udmøntet sig i, at Ruko har opnået et miljøcertifikat fra Dansk Standard for sit miljøledelsessystem i 1998.

Certificeringen er udført efter den internationale standard ISO 14001. Initiativerne har ikke kun reduceret miljøbelastningerne fra Ruko's produktion, de har også haft en positiv effekt på såvel økonomi som på medarbejderne, der har vist stor interesse for miljøtiltagene.

Miljøpolitik

  • Ruko skal altid overholde lovkrav
  • Ruko søger konstant efter metoder til at reducere forbruget af ressourcer, modvirke forurening og forbedre den generelle miljømæssige påvirkning fra sine aktiviteter og produkter hele vejen i værdikæden
  • Ruko tilskynder til udvikling og udbredelse af miljøvenlig teknologi
    Alle medarbejdere forventes at støtte op om og tage ansvar for Ruko’s resultater på miljøområdet.