Ruko som arbejdsplads

/global/scaled/760x156x0x26x760x155/Other-Ruko_dk-Om_Ruko-Job-og-uddannelse-ruko-som-arbejdsplads.jpg

Ruko's primære målsætning er at levere kvalitetsprodukter til markedet for højsikkerhed i et flot og funktionelt design.

Det kan vi kun gøre, hvis vi løbende sørger for at styrke virksomhedens organisation og kultur ved også at fokusere på alt det, der gør det rart at være medarbejder hos Ruko.

En effektiv information, en medarbejderpolitik, der styrker og udvikler medarbejdernes ressourcer, et fleksibelt og motiverende arbejdsmiljø samt en høj miljøbevidsthed er nogle af de områder, vi hos Ruko lægger stor vægt på.

 

Arbejdsmiljø

Ruko arbejder målrettet på udvikling af de menneskelige ressourcer i virksomheden. Målet er især at kunne fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere og dermed yde kunderne endnu bedre service og produkter.

Dette arbejde omfatter en øget fokusering på det totale arbejdsmiljø i virksomheden med større fleksibilitet og uddelegering af øget ansvar til den enkelte medarbejder.

I produktionen er der f.eks. blevet gjort en stor indsats for at forbedre det fysiske arbejdsmiljø ved afskaffelse af problemer forbundet med Ensidig Gentaget Arbejde, bl.a. via investeringer i ergonomisk udstyr og indretning, herunder nye borde og stole, hævning af maskiner, ny belysning samt et nyt ventilationsanlæg til forbedring af indeklimaet. Desuden gør Ruko meget ud af uddannelse og efteruddannelse, og vi har afskaffet akkordarbejde.

Derudover er der gennemført et træningsprogram for at sikre, at alle medarbejdere i produktionen kan bestride samtlige jobfunktioner og dermed kan bytte funktion hver dag. På den måde undgår medarbejderne at skulle gennemføre de samme bevægelser hver eneste dag, hvilket er et væsentligt element i forebyggelsen af fysisk nedslidning.

Ruko har fået tildelt Arbejdstilsynets prædikat 1HH, som betyder, at arbejdsmiljøet i virksomheden vurderes til at ligge på højeste niveau. Det nye prædikat er resultatet af mange års målrettet indsats på området.

 

Medarbejderpolitik

Forudsætningen for at være førende inden for vores områder er, at vi har dygtige og fleksible medarbejdere. Ruko bestræber sig derfor på at skabe rum og mulighed for personlig og faglig udvikling for den enkelte medarbejder.

Når vi ansætter en ny medarbejder, udformer vi i samarbejde med den ansættende chef en stillingsbeskrivelse. Derved kender hver enkelt medarbejder sine arbejdsopgaver og kompetenceområder og ved, hvem han eller hun kan gå til, når der er brug for råd og vejledning.

Hos Ruko er der gode muligheder for udvikling og efteruddannelse. Det kan ske enten på jobbet gennem udvidede ansvarsområder, interne og eksterne kurser eller ved "sidemandsoplæring". Aktiviteterne kan både gennemføres i arbejdstiden eller med støtte i fritiden.

 

Information og dialog

Hos Ruko vægter vi den interne information og dialog højt, og vi ser det som et vigtigt element for at organisationen kan fungere optimalt. Det er den information vi modtager og sender af sted i organisationen, der danner grundlag for handling og initiativ på alle niveauer.

Derfor bruger vi opslagstavler, intranet og afdelingsmøder som informationskanaler, og vi afholder informationsmøder efter behov for samtlige ansatte, der præges af gensidig dialog.

En åben og effektiv dialog mellem ledelse og medarbejdere i dagligdagen er på denne måde noget vi lægger stor vægt på og opmuntrer til. Alle ledere skal løbende informere medarbejderne om emner, der har stor indflydelse på både det faglige og sociale liv på arbejdspladsen, og samtidig forventer vi, at medarbejderne selv tager aktivt del i dialogen.

4 gange om året udkommer et internt medarbejderblad, der sikrer, at alle er godt informeret om, hvad der foregår i virksomheden, og på samme måde holder vi os ajour med hvad der sker af spændende tiltag og hændelser i ASSA ABLOY koncernen.