Studerende og skoler

/global/scaled/5120x1045x0x2072x2000x408/Other-Ruko_dk-Om_Ruko-Job-og-uddanelse-bog.jpg

Ruko er en virksomhed i udvikling, og vi stiller os til rådighed for studerende og skoler omkring virksomhedsbesøg, eksamensarbejde/projektarbejde eller praktikophold hos Ruko.

Ruko har bl.a. kontakt til uddannelsesinstitutioner og studerende i forbindelse med:

 • Virksomhedsbesøg for undervisere, skoleelever og studerende
 • Almindelige kortvarige praktikophold for folkeskolens 8.-10. klasse
 • Kortere eller længerevarende projektophold for studerende ved højere læreanstalter, der udfører eksamensarbejde eller projektarbejde som et led i deres studie.

Forudsætningen for at Ruko kan indgå et samarbejde er, at du/I i god tid inden aktiviteten skal finde sted kontakter os med dine/jeres konkrete ønsker og idéer. Vi vil derefter undersøge, hvad vi kan gøre for at opfylde dem med hensyn til tid og ressourcer.

Vi ønsker, at samarbejdet skal give et gensidigt udbytte, hvorfor vi forventer at deltagerne/praktikanterne er velforberedte og aktive under tilstedeværelsen.

Vi tilstræber at imødekomme relevante henvendelser i det omfang, det er muligt for vores daglige drift og produktion.

 

Virksomhedsbesøg

Ruko arrangerer både virksomhedsbesøg for folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Et virksomhedsbesøg kan f.eks. bestå af en præsentation af på forhånd aftalte emner; typisk historie, udvikling, produkter, arbejdsmiljø, personaleforhold m.v. samt en rundvisning i fabrikken.

Alt efter jeres interesser vil besøget blive guidet af relevante medarbejdere, der netop ved mest om det område af virksomheden, I ønsker at beskæftige jer med.

Hvis du ønsker at vide mere om netop din institutions muligheder for et virksomhedsbesøg hos Ruko, så kontakt den personaleansvarlige.

 

Praktikophold hos Ruko

Ruko vil gerne give folkeskoleelever og studerende ved højere læreanstalter mulighed for at afprøve deres teoretiske viden og samtidig indsamle noget praktisk erfaring i en moderne virksomhed. Derfor kan Ruko tilbyde praktikophold af kortere eller længere varighed og derigennem skabe en forståelse for, hvordan det er at være på en arbejdsplads, der beskæftiger sig med industri og produktion.

Ruko forventer, at praktikopholdet bliver gensidigt udbytterigt, hvor vi bl.a. får mulighed for sparring via den sidste nye teoretiske viden. Forudsætningen for at Ruko kan tilbyde en praktikplads er en gensidig god forberedelse, at de relevante afdelinger har kapacitet til at sammensætte et passende forløb for dig, og at du præsenterer en uddybende beskrivelse af praktikopholdet og dine forventninger til det.

Er du folkeskoleelev i 8. til 10. klasse?

Som folkeskoleelev kan du få mulighed for at komme i praktik hos Ruko i én uge i 8.-10. klasse og derigennem øge dit kendskab til erhvervslivet. Her vil du have mulighed for at følge hverdagen i en moderne produktionsvirksomhed.

Er du studerende ved en højere læreanstalt?

Som studerende ved en højere læreanstalt vil du have mulighed for et kortere eller længere praktikophold hos Ruko som et led i dit studie, f.eks. cand.merc studerende fra CBS eller ingeniørstuderende fra DTU.

Praktikopholdet kan ligeledes kombineres med eksamensarbejde eller projektarbejde.

Hvis du ønsker et praktikophold hos Ruko, så send en kort skriftlig ansøgning med beskrivelse af dine interesser og ønsker. I ansøgningen skal du skrive formålet med praktikopholdet, en uddybende beskrivelse af indholdet for opholdet, varighed og omfang samt vilkår for og forventninger til praktikopholdet. Ansøgningen sendes til den personaleansvarlige.

 

Projektarbejde om Ruko

Hvis du i forbindelse med dit studie skal udarbejde en større skriftlig opgave i tæt relation til erhvervslivet, vil det måske være relevant at benytte Ruko som case. Det kunne være indenfor områder som:

 • Organisation/HR
 • Teknik
 • Produktion
 • Logistik
 • Salg/marketing – eksport


Fordelene ved et sådant samarbejde er store for både dig og os:

 • Gennem et tæt samarbejde får du som studerende mulighed for at arbejde med nogle af de faglige udfordringer og arbejdssituationer, som du vil opleve efter dit studie.
 • Du får ligeledes mulighed for at afprøve din teoretiske viden i en virksomhed, der vil give dig noget praktisk erfaring.
 • Ruko får løst en relevant opgave og samtidig udbygger vi vores kendskab til eventuelle fremtidige medarbejderes kvalifikationer.
 • Derudover får Ruko nye og friske impulser og inspiration.

Forudsætningen for et samarbejde om projektskrivning er, at både du og vi skal have mulighed for at få udbytte af det. Dette kræver god forberedelse og forudsætter ligeledes, at Ruko har mulighed for at afsætte den påkrævede tid. Ligeledes forventer vi, at alle oplysninger der indhentes under opholdet hos Ruko bliver behandlet fortroligt.

Hvis du ønsker at høre nærmere om mulighederne for et samarbejde, så send en mail til den personaleansvarlige hvor du kort gør rede for projektets/opgavens formål, hvilket udbytte du mener, både du selv og Ruko kan få af samarbejdet samt hvilke forventninger du har til Ruko. Mailen skal endvidere indeholde en nogenlunde tidsplan for projektet.