Værdier

/global/scaled/11736x2389x0x339x2000x408/Other-Ruko_dk-Om_Ruko-Vaerdier-Værdi-kampagne.jpg

kundeorienteret
Kundeorienteret
At være kundeorienteret betyder

At vi tager telefonen når den ringer
At vi overholder aftaler
At vi tilbyder alternativer ved leveringsvanskeligheder
At vi tager opgaverne seriøst - uanset størrelse
At vi ikke undervurderer vores kunder og konkurrenter

respektfuld
Respektfuld
At være respektfuld betyder
At vi hilser på hinanden og omgås med almindelig høflighed
At vi informerer når aftaler eller deadlines ændres
At vi ikke spilder hinandens tid, fx kommer til møderne til tiden
At vi har respekt for hinandens ressourcer og kompetencer
At vi giver hinanden ros og konstruktiv kritik

kompetent
Kompetent
At være kompetent betyder
At vi altid gerne vil lære og lære fra os, at vi deler vores viden med andre
At vi tør være tovholdere
At vi hele tiden stræber efter at blive bedre
At vi hjælper hinanden – også uopfordret
At vi er villige til at indrømme egne fejl

innovativ
Innovativ
At være innovativ betyder

At vi ser muligheder frem for begrænsninger
At vi er forandringsvillige
At vi spørger os selv, om vi gør det rigtige
At vi fremlægger forslag til alternative løsninger
At vi er nysgerrige
At vi bryder gamle vaner

ambitioes
Ambitiøs
At være ambitiøs betyder

At vi følger op på tingene, og følger projekterne helt til dørs
At vi tør sætte høje, men realistiske mål (tør gå foran)
At vi er resultatorienterede
At vi gør tingene rigtigt første gang
At vi er ansvarsbevidste og udviser personligt engagement