Risikobedømmelse for svingdøre

/global/scaled/514x224x0x1x514x224/Other-Ruko_dk-Produkter-Dorstyrning-Svingdor.jpg

I ovenstående billede vises hvilken risikobedømmelse der bør udføres ved hver installation. Der bør tages hensyn til risikoområder for svingdørsautomatik og mekanisk risiko forårsaget af bevægelige dele, anslag, krydsende, afklippende, inddragende, skærende og fastholdende.

Lav energi

En lav energi dørautomatik indstilles til en langsom, sikker åbnings- eller lukningscyklus i henhold til standardtabellen for hastigheder; tabellen findes i manualen. En dørautomatik indstilles som udgangspunkt til lav energi, dette kræver dog, at der udføres en risikobedømmelse. Lav energi kan ikke anvendes, hvis den største andel af brugere er børn, handicappede eller ældre. 

Fuld energi

Hvis risikobedømmelsens resultat viser, at der er en høj andel af børn, handicappede eller ældre, kan dørautomatikken kun anvendes, hvis der beskyttes med ekstra sikkerhed som fx overvågningssensorer, så farlige punkter beskyttes. Risici skal elimineres med fx overvågningssensorer, pocket screens, barrierer, klembeskyttelse, sikkerhedsafstand etc. og automatikken indstilles i disse tilfælde til fuld energi.