SMARTair™ Solo

SMARTair™ Solo er det simpleste SMARTair™ system. I et Solo system er SMARTair™ enhederne ikke forbundne, og de administreres derfor uafhængigt af hinanden. Dette gør systemet specielt velegnet til steder, hvor der ikke er mange daglige brugere og kun få døre.

SMARTair™ Solo er koblet til styreformen Stand alone. I denne styreform administreres SMARTair™ enhederne med et programmeringskort. Dette betyder, at der ikke skal installeres software på en computer for at administrere systemet. I stedet skal programmeringskortet blot vises til de enkelte SMARTair™ enheder for at opdatere adgangsrettighederne. 

På grund af systemets simple natur er der ikke knyttet et administrationssystem til SMARTair™ Solo.

Fordele ved SMARTair™ Solo:

  • Yderst omkostningseffektivt adgangskontrolsystem
  • Nem og hurtig installation
  • Simpel administration
  • Ingen kabelføring