Hvem kan foretage ændringer i låsesystemet?

Når låsesystemet administreres, er det af stor betydning at have styr på, hvem der tildeles rettigheder til at ændre i låsesystemet.

Systemindehaver

er den juridiske ejer af låsesystemet. Systemindehaver er det firma (person), der er registreret for det pågældende låsesystem hos Ruko. Systemindehaver har alle rettigheder til at annullere eksisterende sikkerhedsprocedure og vælge en ny.

Systemansvarlig

er udpeget af systemindehaver og får udleveret pinkode eller stregkode til låsesystemet. Systemansvarlig administrerer herefter sikkerheden i låsesystemet.

Superadministrator

Denne funktion findes kun til CLIQ™ Remote låsesystemer. Superadministrator har ansvaret for opdatering af softwaren Web Manager. 

Når sikkerhedsproceduren kan opretholdes


kan personer som er i stand til at identificere sig med pinkode, stregkode eller underskrift bestille nøgler, cylindre eller foretage andre ændringer i låsesystemet.

 

Når sikkerhedsproceduren undtagelsesvis ikke kan opretholdes

 

kan der ikke bestilles nøgler, cylindre eller foretages ændringer i låsesystemet. Det kræves, at tidligere sikkerhedsprocedure annulleres og at der vælges en ny. Dette kan kun gøres af systemindehaver.