Systemansvarlig

er udpeget af systemindehaver og får udleveret pinkode eller stregkode til låsesystemet. Systemansvarlig administrerer herefter sikkerheden i låsesystemet.